izmir.gen.tr logo

Güzelbahçe


Güzelbahçe, İzmir Körfezi’nin güneyinde yer alır. İl merkezine uzaklığı 15 km’dir. Doğusunda Narlıdere; batısında Urla; güneyinde Seferihisar ve Menderes ile çevrelidir.

İlçenin yüzölçümü 110 km2’dir. 1 beldesi (Yelki) ve 3 köyü bulunmaktadır.

İlçede 9 İlköğretim Okulu, 6 Orta Öğretim Kurumu bulunmakta; 5544 öğrencinin eğitim gördüğü bu okullarda 434 öğretmen görev yapmaktadır.

İlçede, 3 Sağlık Ocağı, 2 Sağlık Evi hizmet vermektedir.

İlçe ekonomisi genelde tarıma dayalıdır. Seracılık, çiçekçilik, narenciye, zeytincilik ve balıkçılık önemli gelir kaynağıdır.

Güzelbahçe'nin tarihi M.Ö. VII. yüzyıla dayanmaktadır. Bu dönemde Güzelbahçe ve çevresine Klonamiye adında bir şehir kurulmuştur. Yerleşim yeri olarak seçilen Güzelbahçe aynı zamanda 12 İyon kentinden biri olan Klazomenai (Merkezi Urla'dır) şehri civarındadır.

Yöre tarih boyunca Pers, Yunan, Roma ve Bizans dönemlerinde yerleşim yeri olmuş özellikle askeri birliklerin konakladıkları bir merkez haline gelmiştir.

Bölge, 1084 yılında Büyük Selçuklu Sultanı Melikşah zamanında Çaka Bey tarafından ele geçirilmiştir. Daha sonra Haçlıların işgaline uğrayan bölge, 1403 yılında Timurlenk tarafından alınıp Aydınoğulları'na verilmiştir.

  1. Yüzyılda Kağızmanlı Türkler, İzmir'e ve oradan da denizi takip ederek bugünkü Güzelbahçe-Buladanaltı Mevkiine yerleşmişlerdir. Burada, Rumların hakimiyetinde bulunan Klazomen Beyliği'nin yönetimi altında yaşamışlardır. Yerleşmeye karar verdikleri bölge orman olduğundan insan gücüyle tarıma elverişli araziler açmışlardır. Bu bölgede uzun süre yaşamışlar ancak zaman zaman korsanların baskınlarına uğradıklarından güneye çekilerek Dede Mezarı, Küp Deresi'ni kapsayan bölgeye göçmüşlerdir. Bunu Küp Deresi çerçevesinde bulunan o zamana ait kiremit ve çömlek ocaklarından anlamaktayız. Halen mevcut mezarlar bu yerleşim bölgesinde uzun süre yaşadıklarını belgeler.
  2. Yüzyılda bölgede baş gösteren veba salgını nedeniyle halk ilk yerleşik hayata geçmiş oldukları, Aşağı Çarşı Mevkiine gelmiştir. Bu olayı takiben bölgeye kalyonların getirdiği göçmenler ve Hıristiyan kökenli Rumlar yerleşmişlerdir. Zamanla Aşağı Çarşı tabir ettiğimiz bölgede muntazam sokaklar, hanlar inşa edilmiştir. Rumların nüfusunun çoğalmasıyla Yeni Mahalle (Bugünkü Çelebi Mahallesi) ikinci bir yerleşim alanı olmuştur.

1893 yılında Girit'te yaşayan Müslümanların bir kısmı mücahir olarak Güzelbahçe'ye gelip bu mahalleye yerleşmişlerdir. 1912 yılında yapılan mübadele sonucunda bu mahallede yaşayan Rumlar gönderilerek yerlerine Girit'ten gelen Müslümanlar yerleştirilmiştir.

1919-1922 yılları arasında bölge Yunanlıların işgali altında kalmıştır. 12 Eylül 1922'de Albay Çolak İbrahim Bey ile Yüzbaşı Kemal Bey'in birlikleri Narlıdere, Güzelbahçe ve Urla'yı aynı gün düşman işgalinden kurtarmıştır.