Aliağa

Aliağa, İzmir’in kuzeyinde yer alır. İl merkezine uzaklığı 53 km’dir. Kuzeyinde Bergama; doğusunda Manisa; batısında Ege Denizi; güneyinde Menemen ile çevrelenir. Daha önce Menemen’e bağlı bir bucak merkezi iken, 1982’de ilçe olmuştur.

Yüzölçümü 393 km2’dir. Helvacı ve Yenişakran olmak üzere 2 beldesi ve 19 köyü bulunmaktadır.

İlçede 35 İlköğretim Okulu, 6 Orta Öğretim Kurumu bulunmakta; 11.553 öğrencinin eğitim gördüğü bu okullarda 619 öğretmen görev yapmaktadır.

Sağlık hizmeti, 1 Hastane, 4 Sağlık ocağı, 7 Sağlık Evi, 1 Ana Çocuk Sağlığı Merkezi tarafından verilmektedir.

1970’li yıllara kadar tarıma dayalı bir ekonomik yapıya sahip olan Aliağa’da, günümüzde 40’a yakın büyük sanayi kuruluşu bulunmaktadır. Nemrut Körfezi’nde yer alan ve Körfezin adı ile anılan Nemrut Limanı hızla gelişmiş, limanda elleçlenen yük miktarı 20 Milyon tona ulaşmıştır. Yapımı devam eden organize sanayi bölgesinin tamamlanması ve Aliağa – Menderes demiryolu hattının hizmete açılmasıyla, Aliağa’nın sanayi kenti kimliğinin daha da gelişeceği öngörülebilir.

Yunt Dağları’ndan doğan Güzelhisar Çayı, ilçe sınırları içerisinde akar ve Güzelhisar Barajı’nın suyunu sağlar. İlçede bulunan Kuş Cenneti; flamingo, leylek, erguvani balıkçıl, yeşilbaş, angıt, su çulluğu, Akdeniz martısı, yalı çapkını gibi kuşları barındırmaktadır.

Aliağa, İzmir’in kuzeyinde yer alır. İl merkezine uzaklığı 53 km’dir.
Aliağa, İzmir’in kuzeyinde yer alır. İl merkezine uzaklığı 53 km’dir.

KYME:

Aliağa ilçe sınırları içersinde kalan Kyme antik kenti İzmir-Çanakkale karayolunun 55.km. sinden ayrılan bir yolla (2 km) ulaşılır. Kyme kentinin kuruluş tarihi kesin olarak bilinmekle birlikte eldeki buluntular ve tarihi kaynaklar, kentin yaklaşık MÖ 1046 yıllarında kurulduğunu gösterir. Şair Esiado’nun eserlerinden, Lymeliler’in denizcilikle uğraştıkları anlışılmaktadır. Limanından dolayı arkalik çağlardan beri önemini koruyan Kyme aynı zamanda tarihte ilk para bastıran şehirlerden biridir.Bu madeni sikkelerin dış yuvarlağı içine yerleştirilen karede at başı figürü bulunur. Ele geçen arkalojik kalıntılar ve tarih kaynakları sayesinde Kyme kentinin Roma İmparatorluğ’nun özeliklle ilk dönemlerinde önemini koruduğu anlaşılmaktadır.

MYRINA:

Aliağa’nın kuzeyinde, Pythikos, ( Güzelhisar Çayı ) ağzında, Çandarlı Körfezi’nin son koyunda iki tepe üzerine kurulmuş bir kenttir. Strabon “Coğrafya” adlı kitabında kentin, Myrina adlı bir Amazon tarafından kurulduğunu söyler. Burada yapılan kazılarda ele geçen sikkelerde de Amazon Protresi vardır.İki Nekropolis’ten oluşan Myrina antik kenti, Aliağa da “Arka Plaj” denilen yerden kolayca görülmektedir.Bu Nekropolisin küçüğü 113m. büyüklüğü ise 129m. yüksekliğindedir.

Tarihçi Heredot, Eolya’nın en eski kentlerini sayarken Myrina’yı da anar.İ.Ö. V yüzyılda “Delos Deniz Birliği” ‘ne katılmış olduğuna göre güçlü bir deniz donanmasına sahip olduğu anlaşılmaktdır.İ.Ö. IV. yüzyıl başlarında kent Eretrai ( Çeşme yakınlarında 12 İon kentlerinden biri ) Tirani Gongylos’un ölümünden sonra oğlu II.Gonglos kentin yönetimine geçmiştir.Bergama Kralllığının hakimeyeti kentin Romalılar tarafından ele geçirilmesine kadar sürdü.Romalılar zamanında kent “Asia Eyaleti”‘ne katılmıştır.

GRYNEİNON ( ÇIFITKALE )

Aliağa-Yenişakran yolu üzerinde, Çanakkale Körfezi kıyısında, Yenişakran-Temaşalık (Çıfıtkale) denilen yerde kurulmu bir ören yeridir.Yenişakrana 1 km kala denize uzanmış dil üzerindedir. Burada hiç araştırma yapılmadığı için bilgimiz çok sınırlıdır. Halbuki,Gryneion, Eolya’nın 12 kentinden biridir.Yerinde yapılan araştırmalardan görülen kalıntılardan zamanında önemli bir liman kenti olduğunu göstermektedir.Ünlü tarihçi Heredot Aeolya kentlerini sayarken Grynea diye yazmaktadır.Ünlü Apollon tapınakların bulunduğu yerdir.İ.Ö. 334 yılında İskenderin Komutan Permenio tarafından yakılıp, yakılmıştır.Gryneion denize yakın bir iskan olduğundan, kalıntıların araştırılması kolay olmuştur.Görülen kalıntılar üzerine yapılan değerlendirmelerde limanı koruduğu tahmin edilen iki uzun dalga kıran ve küçük bir kuleye ait olduğu sanılan blok taşlar ortaya çıkarılmıştır.Ayrıca, burada toplanan seramik parçalarında değişik uygarlıkların izleri görülmektedir.

 


Yorum Yaz